De Studio

Dirk Ploos van Amstel

 • Ontwerper
 • Onderzoeker Ontwerpen voor Gedragsverandering, Lectoraat PubLab Utrecht
+31(0)651541849

Hugo Bloksma

 • Coördinator
+31(0)653160247

Specialisten

 • Developer
 • Constructeur
 • Technisch tekenaar
 • Modelmaker
+31(0)651541849
+31(0)653160247
Werkwijze

Een goed ontwerp komt voort uit de antwoorden op twee vragen: Waarom? en Voor wie?

Met de vraag Waarom? willen we vaststellen wat het doel van de creatie is. En met de vraag Voor wie? willen we een helder beeld krijgen van de gebruiker.

Hierbij zijn wij ons terdege bewust dat de wijze waarop we onze woonomgeving gebruiken sterk verandert sinds de opmars van internet en de daaruit voortvloeiende flexibilisering van arbeid.

We werken meer thuis, zijn minder gebonden aan vaste werktijden, wisselen frequenter van werkgever en we verhuizen vaker. We zijn doorlopend online en halen nieuws, informatie en entertainment steeds meer van het worldwide web.

Met als gevolg dat de TV zij centrale plaats in huis verliest en we de verschillende vertrekken in onze woning voor meer doeleinden gaan gebruiken. En door de sterke kostenstijging van woonruimte in de steden, nemen we vaak genoegen met een kleinere woning.

De antwoorden op de basisvragen Waarom? en Voor wie? brengen ons bij de Guiding Principles, de richting gevende voorwaarden die aan de creatie worden gesteld.

Hiernaast hanteren wij vier uitgangspunten:

 • De gebruiker zo vroeg mogelijk betrekken bij het ontwerpproces.
 • Ruimte creëren voor personalisatie, mogelijkheden om het product aan individuele wensen aan te passen. Bijvoorbeeld aan de hand van modules, materiaal- en kleurkeuze.
 • De essentie van een product benadrukken door samenstelling en functionering niet te verbergen, maar te tonen.
 • Streven naar een zo groot mogelijk hergebruik van grondstoffen en materialen.

Studio Dirk Ploos van Amstel werkt samen met een team van specialisten. Zo kunnen wij producten ontwikkelen voor seriematige productie, van concept tot marktintroductie. Ook ontwerpen wij producten die eenmalig worden vervaardigd.

Contact

Map

Studio Dirk Ploos van Amstel
Kanunnikencour 1b
6211KW Maastricht

info@studiodpva.com
+31(0)43 3270973